Algemene Voorwaarden Sanne Wijbenga

ook handelend onder de naam Buro Qi & Qlub Qi & De Lichter Leven Qlub

Artikel 1 Inleiding

1.1 In deze tekst lees je onder welke voorwaarden ik me met mijn bedrijf Buro Qi inzet voor particuliere en zakelijke klanten.

Sanne Wijbenga | Buro Qi | Qlub Qi | De Lichter Leven Qlub
Reine Claude 16
1731 PA WINKEL

KvK nummer 59108924

Contact via: sanne@qlubqi.nl

2. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • je je aanmeldt voor een coachingstraject of -programma,  training, workshop, of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.

  • jij en ik een schriftelijke of via e-mail, overeenkomst afsluiten.

  • je een product aanschaft via de website.

3. Annulering

3a. Consumenten / particulieren

Online producten en diensten

Voor consumenten is na aanmelden geen annulering mogelijk op online content / programma's.

3b. Overige producten en diensten

Coachings en traject sessies  kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet.
Indien je korter van tevoren verzet, betaal je het volledige bedrag of lever je een traject.sessie voor het betreffende gesprek.

Deelname aan workshops en opstellingdagen kun je tot 3 werkdagen van tevoren annuleren.
In dat geval betaal je € 30,- administratiekosten of we verplaatsen je deelname naar een volgende dag.

Annuleer je korter van tevoren, dan moet je het gehele bedrag betalen en ontvang je geen geld terug.

Je houdt zelf je de afspraken bij die zijn bepaald in jouw overeenkomst. Ik draag hier geen verantwoordelijkheid voor.

Als je bepaalde dienstverlening bij mij aanschaft, deel ik mijn kennis, ervaring en tools met je. Jij reserveert op jouw beurt genoeg tijd voor de opdrachten die je buiten de sessies moet uitvoeren.

Garanties kan ik je niet geven: er is geen zekerheid dat het volgen van mijn programma’s leidt tot succes in jouw leven of bedrijf. Wel beloof ik mijn best te doen ervoor te zorgen dat mijn dienstverlening een bijdrage levert aan het resultaat dat jij wilt behalen. Natuurlijk ben je zelf ,  100% verantwoordelijk voor het resultaat van het coaching traject of de toepassing van de kennis die ik overdraag tijdens onze sessies of mijn dagen.

Gedurende de looptijd van het traject sta ik voor je klaar, uiteraard binnen redelijke grenzen. Mijn ondersteuning hangt af van het pakket dat je aanschaft. Vooraf maken we afspraak over wat je kunt en mag verwachten van mijn dienstverlening.

We zullen constant spiegelen met elkaar en onze grenzen verkennen.

3c. Bedrijven

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject of -programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de afhandeling.

4. Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 7 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je zult alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

5. Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen workshop kan geven, of een traject sessie kan geven, staat het mij vrij zonder resitutie van investering de workshop of de sessie in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

6. Aansprakelijkheid

Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen.

Ik ben overtuigd van de kwaliteit van mijn werk en bied daarom een Niet goed geld terug garantie vanaf start traject tot 14 dagen na start traject. Start traject is vanaf het moment van betaling.

Ben je niet tevreden neem dan zo snel mogelijk contact op. Samen kijken we dan hoe de samenwerking en dienstverlening verbeterd kan worden.

Komen we er niet samen uit dan krijg je het geinvesteerde bedrag binnen 31 dagen teruggestort. De enige voorwaarden zijn:

Dat je meteen hebt gemeld dat je niet tevreden bent
Dat je kunt laten zien dat je met aandacht en inzet hebt gewerkt met dat wat ik je heb geboden
Dat je binnen 14 dagen na start traject  (moment van betaling) vraagt om de Niet goed geld terug garantie.

Overige door jou gemaakte kosten (bijvoorbeeld arbeidsuren, investeringen, materialen, reis- verblijfkosten, etc) worden niet vergoed. Ook veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing, het vinden van een nieuwe baan of onverwachte ontwikkelingen in de privésfeer) zijn geen reden voor teruggave van het betaalde bedrag.

6.1  Klachten

6.1.1 Mocht je ontevreden zijn over (een onderdeel van) het programma, of over mijn ondersteuning, laat me dit dan zo snel mogelijk weten via e-mail. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk, zodat ik goed begrijp wat je bedoelt en ik de klacht (als ik hem terecht vind) kan herstellen. Als je je klacht niet duidelijk omschrijft, kan ik hem niet in behandeling nemen.

6.1.2 Meld je klachten binnen veertien dagen na het volgen van het traject of programma onderdeel aan mij. Daarna is je reactie nog steeds welkom, maar dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.1.3 Ik reageer binnen veertien dagen na ontvangst van je mail. Als ik voorzie dat ik meer tijd nodig heb om goed op je klacht te reageren, dan laat ik je binnen veertien dagen weten wanneer je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

6.1.4 Als je een klacht indient, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

6.1.5 Aansprakelijkheid

6.1.6 Als ik tekort schiet in het nakomen van onze overeenkomst (opzet of roekeloosheid uitgezonderd), dan ben ik alleen aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag dat je betaald hebt.

6.1.7 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

6.1.8 Als je mij een toerekenbare tekortkoming verwijt, dan moet je me eerst schriftelijk in gebreke stellen. Je moet me een redelijke termijn geven waarbinnen ik mijn verplichtingen kan nakomen, eventuele fouten kan corrigeren, of de schade kan beperken of herstellen.

8. Intake.sessie | Spiegel.sessie

8.1 In het gratis en vrijblijvend intake gesprek | spiegel.sessie maken we afspraken over wat je kunt verwachten wanneer je bij mij in coaching gaat. In dit gesprek bepalen we of we de klik voelen en bespreken we de voorwaarden die van toepassing zijn op het traject/coaching/training waarin je investeert. Dit is belangrijk omdat ik geloof dat de verbintenis die we samen aangaan de beste kans van slagen heeft wanneer de verwachtingen duidelijk zijn over en weer. Ik hanteer een niet-goed-geld-terug-garantie zoals wettelijk is bepaald en zal eerst altijd kijken of we in alle redelijkheid kunnen bijsturen wanneer je onverhoopt niet tevreden bent. Ik adviseer daarom altijd gebruik te maken van een vrijblijvend en gratis intake gesprek. Dit geldt ook voor de diverse opstellingdagen en live dagen die ik organiseer. Ik vind het belangrijk dat we de omstandigheden creëren waarin het gewenste resultaat het best realiseerbaar is, uiteraard spreekt het voor zich dat hier de juiste inspanningen nodig zijn van mijn klanten. Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat je mijn dienstverlening als succesvol ervaart. Ik zet me dan ook in jou de waarde te leveren die jou helpt jouw resultaat te halen.

9. Veertien dagen bedenktijd

 9.1 Na de eerste veertien dagen vanaf betaling kun je niet meer gratis kosteloos stoppen met de dienstverlening. Vanaf dan ben je verplicht het volledige bedrag te betalen dat afgesproken is. Tussentijds opzeggen is dan niet mogelijk.

Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

10. Intellectueel eigendom

Het materiaal dat we gebruiken in de online lichter.leven qlub en school en andere (online) programma’s, workshops, trainingen en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

11. Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens en verwacht ik van jou hetzelfde.

12. Gratis intake gesprek | spiegel.sessie

12.1 In het gratis en vrijblijvend intake gesprek | spiegel.sessie maken we afspraken over wat je kunt verwachten wanneer je bij mij in coaching gaat. In dit gesprek bepalen we of we de klik voelen en bespreken we de voorwaarden die van toepassing zijn op het traject/coaching/training waarin je investeert. Dit is belangrijk omdat ik geloof dat de verbintenis die we samen aangaan de beste kans van slagen heeft wanneer de verwachtingen duidelijk zijn over en weer. Ik hanteer een niet-goed-geld-terug-garantie zoals wettelijk is bepaald en zal eerst altijd kijken of we in alle redelijkheid kunnen bijsturen wanneer je onverhoopt niet tevreden bent. Ik adviseer daarom altijd gebruik te maken van een vrijblijvend en gratis intake gesprek. Dit geldt ook voor de diverse opstellingdagen en live dagen die ik organiseer. Ik vind het belangrijk dat we de omstandigheden creëren waarin het gewenste resultaat het best realiseerbaar is, uiteraard spreekt het voor zich dat hier de juiste inspanningen nodig zijn van mijn klanten. Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat je mijn dienstverlening als succesvol ervaart. Ik zet me dan ook in jou de waarde te leveren die jou helpt jouw resultaat te halen.